Cusco

Project Cusco

In de stad Cusco nam El Fuego in 2006 een klein kindertehuis onder haar hoede. De projectcoördinatoren renoveerden het tehuis en brachten structuur aan. Zij zorgden voor extra voedseltoevoer om de ondervoeding bij de kinderen tegen te gaan. Ook namen zij leerkrachten in dienst om bijlessen te geven.

In het tehuis wonen kinderen in de leeftijd van 11 maanden tot 18 jaar. Het zijn kinderen die verwaarloosd of mishandeld zijn. Ook wonen er kinderen van tienermoeders die – zeker financieel gezien – niet in staat zijn zelf voor het kind te zorgen.

De 45 kinderen hebben dit jaar een nieuw onderkomen gekregen en zijn verdeeld over twee tehuizen: een jongens- en een meisjestehuis. Een aantal vaders van de kinderen wonen in het mannenhuis. Zij zorgen voor de nodige inkomsten. Aan het hoofd van ieder tehuis staat een directeursechtpaar.

Doel

El Fuego zorgt ervoor dat de kinderen bijscholing krijgen, aangezien de meeste kinderen een leerachterstand op school hebben. Tijdens de bijlessen besteden we ook aandacht aan de lichamelijke verzorging van de kinderen in geval van hoofdluis, wormen en andere ziektes. El Fuego zorgt daarbij voor de nodige medicamenten. Ook krijgen de kinderen gedurende de lessen fruit, yoghurt, melk en bronwater.

Inmiddels heeft El Fuego drie leraressen in dienst, die tijdelijk ondersteund worden door een wiskundeleraar. Hij geeft de kinderen van de hogere school bijles in wis- natuur- en scheikunde.

Door de inzet van El Fuego zijn de schoolprestaties van de kinderen aanzienlijk verbeterd, hetgeen de kansen op een betere toekomst vergroot. Een van onze eerste leerlingen gaat nu zelfs naar de Universiteit! Daar zijn we natuurlijk reuze trots op.

Bezoek aan dit project

Judith bracht in oktober 2011 een bezoek aan dit project en was zeer tevreden over hetgeen ze aantrof. Schone en opgeruimde tehuizen, voldoende eten en goed uitziende kinderen! Er zijn gesprekken gevoerd met de directie en met de drie leraressen Agripina, Katja en Rosabel.

De opbrengst van de El Fuego-week bij het kinderdagverblijf ‘ Op Stoom’ (zie Nieuwsrubrieken) kreeg deels zijn bestemming: er zijn twee boekenkasten gekocht, schooltassen, schoolschoenen, schoolmaterialen en medicijnen. Verder zijn in de twee kindertehuizen waterzuiveringsinstallaties aangebracht voor schoon drinkwater.

Onze fotograaf Stefan heeft foto’s en video’s gemaakt om de kinderen van het kinderdagverblijf ‘Op Stoom’ te laten zien hoe en waar het geld wordt besteed.

Voor meer informatie zie onze nieuwsrubrieken en ons  jaarverslag.