Vorige week is onze projectcoördinator Annelies Koop voor de tweede keer afgereisd naar Ayacucho om daar de werknemers van de comedor El Fuego te ondersteunen. Voordat ze vertrok kwam een deel van de vrijwilligers bijeen om haar veel succes en plezier te wensen en om haar uit te zwaaien.

Op zaterdag 18 oktober is zij in Ayacucho gearriveerd. In Peru werd zij door de kokkinnen welkom geheten. Het weerzin was hartelijk, snel werd duidelijk dat er in de afgelopen maanden veel gebeurd is en dat er veel te bespreken valt.

Annelies blijft tweeënhalf week in Ayacucho en richt zich voornamelijk op het in kaart brengen van de actuele ontwikkelingen van de comedor. Belangrijk is om te zien in hoeverre het nieuwe beleid is doorgevoerd en of dit haar vruchten begint af te werpen. Aangezien de comedor midden in een overgangsperiode zit van een grotendeels gesubsidieerd naar een commercieel bedrijf is het essentieel dat er juist nu opnieuw ondersteuning vanuit Nederland komt. Zo kan Annelies van dichtbij zien hoe de kokkinnen het nieuwe beleid ervaren en kan ze meer inzicht krijgen in de financiële balans van de comedor. Hierop kan zo ter plekke geanticipeerd worden.
Annelies zal zich verdiepen in de cateringopdrachten. Het aantal blijft helaas de laatste tijd achter. Dit is voor de comedor een belangrijke bron van inkomsten. Het is daarom nuttig te achterhalen op welke vlakken hier nog verbetering in aan te brengen valt. Deze cateringopdrachten zijn een belangrijke factor voor het realiseren van een toekomstig financieel onafhankelijke en zelfstandige comedor.
Annelies wil met eigen ogen zien welk effect de recente ontwikkelingen op de aanwezige kinderen in de comedor hebben. Uiteindelijk is de gesteldheid van de kinderen een van de hoofdredenen geweest voor het opzetten van de comedor bijna tien jaar geleden. Voor hen doen we het!

Annelies zal ons de komende weken op de hoogte houden, houd dus onze website en onze Facebookpagina in de gaten.

Share This