Naar aanleiding van Maartje’s terugkomst uit Cusco kwam er op zaterdag 12 september weer een clubje vrijwilligers en bestuursleden bij elkaar in Groningen. Een gemêleerde groep van oude- en nieuwelingen. Tijdens de soep werd er daarom eerst uitgebreid met elkaar kennisgemaakt. Nieuwe bestuursleden Harry en Vincent stelden zich voor; de projectcoördinatoren Annelies en Maartje ontmoetten voor het eerst financiële man Thomas (al jaren werkzaam voor EF); potentiële nieuwe vrijwilligers Sippie en Ruth kwamen een eerste kijkje in de ‘EF-keuken’ nemen.

Na de soep legde Maartje aan de nieuwe EF’ers uit hoe het onderwijsproject in Cusco werkt en wie onze collega’s daar zijn. Ook vertelde ze over haar activiteiten in Cusco in de maanden maart tot en met mei. Naast specifieke verbeteringen als de uitbreiding van houten schoolmeubilair en het tandartsenproject, richtte zij zich tevens op de stroomlijning van de buitenlandse vrijwilligers die via reisorganisaties komen werken in het meisjestehuis; de verbetering van de communicatie met alle partijen die bij de kinderen betrokken zijn; en de continuering van het opnieuw opgestarte onderwijsproject in het jongenshuis. Een kans voor de nabije toekomst is contact leggen met de lokale overheid in Cusco om te onderzoeken of bundeling van krachten een optie is.

Maartje: “Het was voor mij een waardevolle avond die mij veel hernieuwde energie opleverde. De interesse die werd getoond, de scherpe vragen die werden gesteld en het samen reflecteren en vooruitkijken bracht het project tot in de huiskamer van Geert. Voor nieuwe EF’ers werd het project zo concreter en tastbaarder. Mij bracht het nieuwe inzichten. Fantastisch dat ook over de ethische dilemma’s die ik tegenkom in mijn dagelijks werk in Peru gediscussieerd kan worden. Zo’n samenzijn werkt voor mij als uitlaatklep en tegelijkertijd als motivator.”

Share This