Voor El Fuego is 2016 een jaar van voorbereiding op haar nieuwe toekomst geweest. Door het vertrek van ervaren projectcoördinatoren kwam de afhankelijkheid van Spaans sprekende vrijwilligers duidelijk naar voren. Daarbij kwam dat de overblijvende vrijwilligers de mensen ter plaatse niet kenden. Dat maakte, dat we moeite hadden bij het verkrijgen van informatie over het verloop van onze projecten. 

2016 stond daarom in het teken van van het vinden van nieuwe project coördinatoren en nadenken over de toekomstige invulling van El Fuego. Dit heeft allemaal zijn vruchten afgeworpen in 2017, wat u deels al heeft kunnen lezen op de website.

Wij wensen u veel leesplezier toe bij het lezen van het jaarverslag 2016.

[real3dflipbook id=”1″]

In het jaarverslag is een verkorte versie van de jaarrekening opgenomen, de complete versie kunt u bezichtigen via deze link.

Share This