2018:

Ayacucho

De nieuw ingezette koers krijgt vorm. Bij de Comedor in Ayacucho zorgde El Fuego
dagelijks voor maaltijden voor kansarme kinderen in het primair onderwijs. Nu is die rol
overgenomen door Unicef. In overleg met Margot, onze Peruaanse coördinator ter plaatse,
is een nieuw pilotproject gestart: sinds maart koken onze kokkinnen honderd maaltijden per
dag voor kansarme kinderen op een school voor voortgezet onderwijs. Dat vergt de nodige
logistieke aanpassing. El Fuego financiert het grootste deel van dit pilotproject.

Cusco

In het onderwijsproject Cusco hebben wij een leslokaal bij een weeshuis en twee vaste
‘professoras’. Daarnaast hebben wij een coördinator aangesteld. Dat was nodig omdat wij
steeds opnieuw werden geconfronteerd met financiële en organisatorische problematiek
van het weeshuis. Daarom is een eigen leslocatie gewenst buiten het weeshuis, bij voorkeur
in een volksbuurt! Naast weeskinderen willen wij hier ook andere kansarme kinderen
begeleiding en ondersteuning aanbieden. De zoektocht naar een geschikte locatie lijkt
resultaat te hebben. Voor de inrichting heeft een vermogensfonds zich bereid getoond ons €
10.000 te schenken.

Onze nieuwjaarswens

In 2019 willen wij het vuur doorgeven aan nieuwe vrijwilligers en donateurs. De
communicatie met hen wordt verbeterd en de website vernieuwd.
Maar ‘onze‘ kinderen in Peru staan centraal. Wij hopen dat het maaltijdproject voor de
kinderen in het voorgezet onderwijs kan worden gecontinueerd. Voor Cusco wensen wij dat
de eigen leslocatie werkelijkheid wordt, zodat wij daardoor meer kansarme kinderen kunnen
helpen.
Uiteraard hopen wij dat onze trouwe donateurs ons helpen deze wens waar te maken.
Uw gift is welkom op IBAN NL11 ABNA 0497 5980 43 t.n.v. Stichting El Fuego te Groningen!

Share This