Positieve berichten uit Cusco

Projectcoördinator Maartje is druk doende de stand van zaken in Cusco in kaart te brengen. De eerste bevindingen zijn positief. Zo heeft Maartje kunnen zien dat het kindertehuis van Remar goede stappen heeft gemaakt. In 1 jaar tijd was er een nieuw en aangenaam huis...

Verslag van het tandartsenproject in Cusco

Voor de derde keer gingen Stichting INTI en Stichting El Fuego een samenwerking aan voor de organisatie van een tandartsencampagne, daar waar tekort is aan tandenborstels en gebitscontroles. Ditmaal vond de campagne plaats in de wijk Patrón San Sebastian te Cusco op...

Een impressie uit de schoolbanken

Een nieuw beeldfragment van het dagelijks leven in Cusco, gemaakt door onze projectcoördinator Maartje de Boer, die momenteel in Cusco verblijft. “Het geduld dat de leraressen Agripina en Katia hebben tijdens de begeleiding is enorm. Veel kinderen, zoals Rut (8...

Een filmpje uit Cusco

Momenteel is onze projectcoördinator Maartje de Boer opnieuw in Peru om daar de lopende projecten te evalueren en waar nodig in overleg aan te passen. Bij het klikken op de link onder het bericht kunt u zien waar onze leraressen zich in Cusco onder meer mee bezig...