Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuws van Stichting El Fuego uit Peru
Vanuit Nederland de dertiende nieuwsbrief van Stichting El Fuego – maart 2011
Project Comedor El Fuego – Ayacucho
Judith heeft recentelijk onze comedor in Ayacucho bezocht. De vrouwen in de comedor koken elke dag voor 150 kinderen een volwaardige maaltijd. Daarnaast zorgen zij voor de inkoop, het voorraadbeheer en een deel van de administratie. De vrouwen genereren extra omzet door te cateren bij lokale bedrijven, die erg tevreden zijn over de kwaliteit van de maaltijden.
Judith is zeer onder de indruk van het project, dat al weer 2 jaar bestaat. Ze ziet dat de vrouwen zich verantwoordelijk voelen en hun eigenwaarde in die twee jaar sterk verbeterd is. El Fuego wil op deze voet doorgaan en de kinderen van gezonde voeding blijven voorzien. Daar kunt u ons mee helpen, door u aan te melden als donateur voor onze stichting.

Ook heeft Judith alle kokkinnen thuis bezocht. Leefden deze vrouwen en hun families twee jaar geleden nog in extreme armoede, nu was dit veranderd in een levensstandaard net boven de armoedegrens. Wel zag ze dat in de slaapkamers de matrassen ontbraken of totaal versleten waren. Hier wil El Fuego samen met u werk van maken. Het wordt tijd dat ieder gezinslid een goede slaapplek krijgt en daarom zetten we een matrassenproject op. Dit kost € 2.000. Het plan is dat iedere medewerker van de comedor vier nieuwe matrassen kan bestellen. Zij betalen zelf 20% van de kosten, zodat ze het gevoel van onafhankelijkheid behouden. De overige 80% wil El Fuego graag financieren. Met uw steun kunnen we dat bereiken.

De kosten van comedor El Fuego zijn geraamd op ca € 2.500 per maand. De inkomsten bedragen nu € 800. We willen graag dat vóór eind 2011 de inkomsten zijn verhoogd naar € 1.600 (tweederde van de kosten). Dit kan door meer cateringopdrachten binnen te halen en door het generen van een nieuwe inkomstenbron. Met de aanschaf van een aardappelschilmachine kan de comedor haar inkomsten verhogen. Deze machine komt er dankzij een grote gift van een donateur. Dit bespaart de vrouwen 10 uur schilwerk per week, die ze dan kunnen besteden aan het leveren van geschilde aardappelen aan restaurants. Onze comedor zal gemiddeld 500 kg geschilde aardappelen per dag gaan leveren, waarmee dit haar grootste inkomstenbron wordt. Comedor El Fuego wil op deze manier zoveel inkomsten generen, dat ze op termijn financieel onafhankelijk kan draaien. En dat is wat El Fuego met al haar projecten voor ogen heeft!

Project Cusco
Het onderwijsproject in Cusco loopt alweer bijna vijf jaar! Onder leiding van onze projectcoördinatoren is het kindertehuis voor een groot deel gerenoveerd, is er structuur aangebracht en zijn er extra leerkrachten aangetrokken. De kinderen krijgen bijlessen, extra fruit en schoon drinkwater en krijgen bij ziekte de juiste medicamenten. Het heeft ervoor gezorgd dat de kinderen veel beter presteren op school, hetgeen hun kansen op een goede toekomst vergroot. Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van onze donateurs!
Een nieuw project
Wanneer blijkt dat onze comedor in Ayacucho dermate zelfstandig draait, dat meer dan tweederde van de kosten terugverdiend wordt door eigen inkomsten te genereren, dan wil El Fuego in 2012 een nieuwe comedor in een buitenwijk van Ayacucho opzetten. Zover zijn we echter nog niet. We zijn ervan overtuigd dat we dit samen met ons team in Peru én uw hulp voor het einde van dit jaar kunnen bereiken.

Fundraisingactie
De opbrengst van de fundraisingactie, die de vrijwilligersorganisatie Vrouwen voor Vrede in Ridderkerk heeft georganiseerd, is ten dele gedoneerd aan El Fuego. In januari mochten Judith en Sabien namens El Fuego een cheque van maar liefst €1250,- in ontvangst nemen. Wij zijn hier ontzettend blij mee. Het geld wordt besteed aan de comedor in Ayacucho.

Uitreiking Transparantprijs
13 oktober jl. is de transparantprijs voor het beste jaarverslag uitgereikt. Het is een prijs voor de charitatieve instelling die het meest onderscheidende en inzichtelijke jaarverslag heeft ingeleverd. Wij dingen nu voor het derde jaar op rij mee naar de prijs. Volgens de jury is ons verslag dermate verbeterd, dat we een significant hogere score behaald hebben ten opzichte van het jaar daarvoor. Van de 37 kleine organisaties zijn we geëindigd op de 4e plaats! We zijn hier erg blij mee en hopen dit volgend jaar minimaal te evenaren.

Interne El Fuego zaken
In 2010 zijn er een aantal veranderingen geweest in de samenstelling van ons vrijwilligersteam. El Fuego heeft momenteel nog twee openstaande vacatures. El Fuego is op zoek naar een fondsenwerver en naar een projectcoördinator die in 2012 voor een langere periode in Peru kan verblijven. Verder zal binnenkort onze website www.el-fuego.nl geheel vernieuwd worden. We houden u op de hoogte!

Financiën
Ondanks de crisis van de afgelopen jaren heeft El Fuego aan alle financiële verplichtingen voldaan. Dit zou niet zijn gelukt zonder de hulp van onze trouwe donateurs en de fondsenwervende acties die u voor ons heeft georganiseerd!

In het bijzonder willen we de volgende mensen bedanken:
Dhr. Ursem en Mevr. Staal hebben met maar liefst € 1.000 een bijdrage geleverd aan het onderwijsproject in Cusco. De royale giften van Mevr. Witteveen, Stichting BOS en Dhr. Mevr. Mol zijn eveneens besteed aan dit project. De Maatschap Chirurgen Rynland heeft met haar mooie bijdrage de comedor in Ayacucho ondersteund. Ook de bijdrage van Mevr. Omtzigt is gebruikt voor de comedor en wel voor de waterzuiveringsinstallatie. De royale donatie van Bas Plaut van maar liefst € 2.000 zal worden gebruikt voor de aardappelschilmachine in Ayacucho.
Hartelijk dank hiervoor!
Vanzelfsprekend willen wij ook al onze overige donateurs bedanken voor hun financiële bijdragen en we hopen dat u ons ook in de toekomst blijft steunen!

Nieuwe Donateurs
Als u nog geen donateur bent en u toch uw steentje wilt bijdragen aan de werkzaamheden van onze stichting, dan zouden wij het erg fijn vinden als u zich aanmeldt. Dit kan door een email te sturen naar info@elfuego.nl.
Eenmalige donaties zijn natuurlijk ook meer dan welkom. U kunt deze storten op bankrekening 49.75.98.043 ten name van Stichting El Fuego te Groningen, onder vermelding van uw naam, adres en plaats.

Ten Slotte
Wij houden u op de hoogte van alle vorderingen en ontwikkelingen die gemaakt zijn. Dit doen wij door het nieuws te plaatsen op onze website www.el-fuego.nl.
Graag tot de volgende nieuwsbrief waar we o.a. verslag doen van het bezoek van vrijwilligster Suzanne Hofland aan onze projecten in Peru.

Namens het bestuur van Stichting El Fuego,

Judith Wiegant

Share This