Project Cusco

In de stad Cusco nam El Fuego in 2006 een klein kindertehuis onder haar hoede. De projectcoördinatoren renoveerden het tehuis en brachten structuur aan. Zij zorgden voor extra voedseltoevoer om de ondervoeding bij de kinderen tegen te gaan. Ook namen zij leerkrachten in dienst om bijlessen te geven.

In het tehuis wonen kinderen in de leeftijd van 11 maanden tot 18 jaar. Het zijn kinderen die verwaarloosd of mishandeld zijn. Ook wonen er kinderen van tienermoeders die – zeker financieel gezien – niet in staat zijn zelf voor het kind te zorgen.

De 45 kinderen hebben dit jaar een nieuw onderkomen gekregen en zijn verdeeld over twee tehuizen: een jongens- en een meisjestehuis. Een aantal vaders van de kinderen wonen in het mannenhuis. Zij zorgen voor de nodige inkomsten. Aan het hoofd van ieder tehuis staat een directeursechtpaar.

Doel

El Fuego zorgt ervoor dat de kinderen bijscholing krijgen, aangezien de meeste kinderen een leerachterstand op school hebben. Tijdens de bijlessen besteden we ook aandacht aan de lichamelijke verzorging van de kinderen in geval van hoofdluis, wormen en andere ziektes. El Fuego zorgt daarbij voor de nodige medicamenten. Ook krijgen de kinderen gedurende de lessen fruit, yoghurt, melk en bronwater.

Inmiddels heeft El Fuego drie leraressen in dienst, die tijdelijk ondersteund worden door een wiskundeleraar. Hij geeft de kinderen van de hogere school bijles in wis- natuur- en scheikunde.

Door de inzet van El Fuego zijn de schoolprestaties van de kinderen aanzienlijk verbeterd, hetgeen de kansen op een betere toekomst vergroot. Een van onze eerste leerlingen gaat nu zelfs naar de Universiteit! Daar zijn we natuurlijk reuze trots op.

Bezoek aan dit project

Judith bracht in oktober 2011 een bezoek aan dit project en was zeer tevreden over hetgeen ze aantrof. Schone en opgeruimde tehuizen, voldoende eten en goed uitziende kinderen! Er zijn gesprekken gevoerd met de directie en met de drie leraressen Agripina, Katja en Rosabel.

De opbrengst van de El Fuego-week bij het kinderdagverblijf ‘ Op Stoom’ (zie Nieuwsrubrieken) kreeg deels zijn bestemming: er zijn twee boekenkasten gekocht, schooltassen, schoolschoenen, schoolmaterialen en medicijnen. Verder zijn in de twee kindertehuizen waterzuiveringsinstallaties aangebracht voor schoon drinkwater.

Onze fotograaf Stefan heeft foto’s en video’s gemaakt om de kinderen van het kinderdagverblijf ‘Op Stoom’ te laten zien hoe en waar het geld wordt besteed.

Voor meer informatie zie onze nieuwsrubrieken en ons  jaarverslag.

Positieve berichten uit Cusco

Projectcoördinator Maartje is druk doende de stand van zaken in Cusco in kaart te brengen. De eerste bevindingen zijn positief. Zo heeft Maartje kunnen zien dat het kindertehuis van Remar goede stappen heeft gemaakt. In 1 jaar tijd was er een nieuw en aangenaam huis...

Verslag van het tandartsenproject in Cusco

Voor de derde keer gingen Stichting INTI en Stichting El Fuego een samenwerking aan voor de organisatie van een tandartsencampagne, daar waar tekort is aan tandenborstels en gebitscontroles. Ditmaal vond de campagne plaats in de wijk Patrón San Sebastian te Cusco op...

Een impressie uit de schoolbanken

Een nieuw beeldfragment van het dagelijks leven in Cusco, gemaakt door onze projectcoördinator Maartje de Boer, die momenteel in Cusco verblijft. "Het geduld dat de leraressen Agripina en Katia hebben tijdens de begeleiding is enorm. Veel kinderen, zoals Rut (8 jaar)...

Een filmpje uit Cusco

Momenteel is onze projectcoördinator Maartje de Boer opnieuw in Peru om daar de lopende projecten te evalueren en waar nodig in overleg aan te passen. Bij het klikken op de link onder het bericht kunt u zien waar onze leraressen zich in Cusco onder meer mee bezig...

Penningmeester El Fuego in Cusco

De penningmeester van El Fuego, Henk van Heuveln, zit momenteel in Peru om daar in Cusco de tehuizen van El Fuego en Remar te bezoeken. De eerste indrukken zijn zeer positief. De weeshuizen van de jongens en de meisjes zagen er goed verzorgd uit en Henk was onder de...

Bericht uit Cusco

De penningmeester van Stichting El Fuego, Henk van Heuveln, brengt in augustus zijn vakantie door in Peru. Uiteraard bezoekt hij ook de projecten van El Fuego. Hij schrijft ons regelmatig over wat hij daar meemaakt. Cusco, 20 augustus El Fuego heeft momenteel 3...

Share This