Steun El Fuego, doneer direct!

Voor 10 euro per maand kan een kind een maand lang eten in Comedor El Fuego. Stichting El Fuego kan uw hulp goed gebruiken. Samen geven wij de straatkinderen van Peru een betere toekomst. Stichting El Fuego heeft de steun van haar donateurs nodig om haar doelstellingen te realiseren. Donaties aan El Fuego zijn fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels. De belastingdienst heeft Stichting El Fuego aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, Fiscaal nummer 8149.76.542). U kunt uw bijdrage storten op IBAN: NL11 ABNA 0497.5980.43 ten name van Stichting El Fuego te Groningen, onder vermelding van uw adres en postcode. Of u kunt uw bijdrage doneren via onderstaand formulier

Aanmelden als donateur

U meldt zich als donateur aan door een email te sturen naar info@el-fuego.nl, of een brief of kaartje te zenden aan:

Stichting El Fuego
Jacobstraat 22
972 JR Groningen

Overeenkomst periodieke gift met volledig fiscale aftrek

U kunt ons ook steunen door een periodieke schenking, waarmee u ten minste vijf (5) jaren lang jaarlijks een vast bedrag doneert. Deze donatie wordt in een schenkingsovereenkomst vastgelegd. Een donatie in deze vorm is zelfs 100% aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting! Bij tussentijds overlijden vervalt het contract.
De schenkingsovereenkomst wordt door El Fuego voor u opgesteld.
Het aangaan van een periodieke schenking brengt voor u op deze manier geen extra kosten met zich mee. Indien u een dergelijk contract wilt afsluiten, kunt u contact opnemen met de heer G.J.A. Wiegant (info@el-fuego.nl).

Jaarlijkse overmaking/ gift

Het is uiteraard mogelijk om uw bank opdracht geven voor een periodieke overboeking ten gunste van Stichting El Fuego. U kunt uw bijdrage storten op IBAN: NL11 ABNA 0497.5980.43 ten name van Stichting El Fuego te Groningen, onder vermelding van uw adres, postcode en woonplaats. U ontvangt dan automatisch de donateursbrief.

Doneren vanuit het buitenland

Indien u wilt doneren vanuit het buitenland heeft u een IBAN (International Bank Account Number) en een BIC (Bank Identification Code) nodig. Stichting El Fuego heeft de volgende codes:

IBAN: NL11ABNA0497598043
BIC: ABNANL2A
Bank: ABN AMRO Groningen

Voor al uw financiële vragen kunt u terecht bij onze penningmeester: drs. Henk van Heuveln (penningmeester@el-fuego.nl). Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun!

 

Share This